Our Works

National Press Festival 2024

Đơn vị Tổ chức

Hội Báo Toàn Quốc 2024

KOK 2023

Knock-out the King 2023

Giải Đua xe Địa hình Đối kháng tại Việt Nam

Sáng tạo nội dung và quản trị truyền thông

Babilala

Truyền thông báo chí

RCC 50th Anniversary

Sản xuất và tổ chức sự kiện

Vinh Kieu & Co.

Xây dựng và thiết kế thương hiệu