The best solutions are yet to come

Stay tuned. Our second version website is coming soon.

“Life is what happens to you while you’re busy making other plans.”

John Lennon


About Us

Luminor là một agency về truyền thông đa phương tiện, sứ mệnh của chúng tôi là trở thành đối tác mang lại những giải pháp toàn diện và nâng tầm thương hiệu cho khách hàng.

Links

Services

Projects

Clients

Profile

Contact

Contact Us

Công ty Cổ phần Luminor

6th Floor, 338 Pho Hue Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

(+84) 96 773 6763‬

hello@luminor.media